Neden Yağmaksan;

  • Yüksek büyüme potansiyeli
  • Faaliyet performansında üstün ve istikrarlı iyileşme
  • Kurumsal yönetim ve Sosyal sorumluluk ilkelerine bağlılık
  • Uygulanan stratejiler ve politikalar

Yağmaksan sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak başarılı ve yetkin profesyonellerden oluşan, en çok tercih edilen ve çalışanların parçası olmaktan gurur duyduğu ideal kurum olmayı hedefleyen bir firmadır.

İnsan kaynakları yönetimi anlayışı, iş yapılan farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına proaktif olarak cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların oluşturulmasını içermektedir.

İnsan kaynakları politikaları, şirketin özel koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik esnekliği sağlayacak biçimde belirlenir. Bu politikaların oluşumunda temel amaç, Yağmaksan'ın insan kaynağının yönetimine yönelik uygulama ve önceliklerinin dayandığı temel anlayışı belirlemektir.

İnsan kaynağı politikaları, nitelikli gençler ve tecrübeli profesyonelleri bünyemize kazandırmayı, adil ücret politikasını, çalışanların sürekli gelişimi için yatırım yapmayı, çalışma barışının sürekliliğini sağlamayı ve uygulanan tüm insan kaynakları uygulamalarında objektif ve şeffaf olmayı ilke olarak benimsemiştir. Bu politikalar çerçevesinde de işin niteliklerine uygun adayları belirleyerek, yetkinliklerini göz önüne alıp, ayrımcılık yapmadan değerlendirerek çalışma hayatı boyunca çalışanlarımızın fırsatlardan eşit yararlanmalarını sağlamaktadır.

Tüm ilişkilerimizde adil ve iyi niyet anlayışla davranmak, yasalara ve etik kurallara daima uymak ilkemizdir.