Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

YAĞMAKSAN organizasyon yapısı içerisinde konumu ne olursa olsun hiç kimse politikalarımızın dışına çıkamaz ve aşağıdaki ilkeleri benimser:

 • Yönetim sistemleri şartları ve süreçleri içerisinde müşteri mülkiyeti fikir beyanı da dahil olmak üzere müşteri ürün ve hizmetlerinde gizlilik ve tarafsızlığı sağlamak,
 • Müşterilerden elde edilen kurumsal bilgiyi benzer diğer müşteriler ile paylaşmamak ve ticari çıkar sağlamamak,
 • Ticari faaliyetlerimizde doğruluk, dürüstlük, adalet ve genel kabul görmüş ahlak ilkelerine uymak,
 • Ticari faaliyetlerimiz esnasında çevreye zarar vermemek,
 • Ortakların hakkını korumak ve onlara karşı dürüst davranmak,
 • Ürün ve hizmet satışında kaliteden taviz vermemek,
 • Ürün ve hizmet satışından müşteri memnuniyetinin ve ihtiyaçlarının tatminini amaç edinmek,
 • Mal ve hizmetlerin satışında gerçeğe aykırı vaatlerde bulunmamak,
 • Müşterilerle yaptığımız sözleşmelere sadık kalmak,
 • Ürün ve hizmet aldığımız ve sattığımız diğer firmalara karşı doğruluk ve dürüstlük ilkesinden taviz vermemek ve sözleşmelere sadık kalmak,
 • Haksız rekabete girmemek,
 • Vergi kaçırmamak,
 • Firmanın finansal raporlarında devleti yanıltmamak.

Yağmaksan ile çalışan tüm iş ortaklarımız ve çalışanlarımız info@yagmaksan.com adresinden tarafımıza ulaşıp her türlü öneri ve şikayetlerini tarafımıza ulaştırabilmektedirler.